Exkluzívne industriálne priestory design factory vznikli konverziou bývalej stavomontážnej haly. design factory sa programovo orientuje najmä na projekty prezentujúce súčasnú architektúru, dizajn a umenie. Za týmto účelom organizuje výstavy, semináre, workshopy.

idea

priemyselnú atmosféru design factory oživila v roku 2005 trojica architektov Martin Paško, Zoran Michalčák a Zuzana Zacharová s cieľom vytvoriť novú kreatívnu základňu pre podporu a rozvoj dizajnu a architektúry nadčasových hodnôt.

Kultúrny priestor design factory ponúka svoju atmosféru komerčným i nekomerčným podujatiam. Vystupuje ako priestorový partner mnohých zaujímavých projektov, ktoré zvyšujú kultúrne povedomie človeka a spoločnosti. Chce zároveň slúžiť ako sprostredkovateľ komunikácie medzi podnikateľským sektorom a kultúrnym dianím.

v budove na Bottovej 2 bola design factory do roku 2021.

slider

história miesta

So súčasným príchodom rozsiahlych územných plánovaní a stavebného rozpínania sa lokalita opäť stala atraktívnou. design factory je jednou zo vzácnych revitalizácií pôvodných objektov, ktorým bola zachovaná história čitateľná z poctivého stavebného detailu. Pôvodný výrobný esprit sa dnes vracia v programovom zameraní design factory, s víziou vytvoriť priestor pre prezentáciu špičkového dizajnu a architektúry, ktorý nadchne i najnáročnejsích konzumentov.

Droppová, Z.: Design Factory. Miesto, kde sa dejú veci. Projekt 05, 2006, s. 44 – 49

ocenenia

  • design factory patrí podľa Centra vedecko-technických informácií od roku 2014 medzi svetové renomované inštitúcie v oblasti kurátorstvo, a tým sa radí medzi najvýznamnejšie inštitúcie sveta. Patrí sem napríklad aj londýnska Tate Gallery.
  • Cena za architektúru Slovenskej komory architektov CE· ZA· AR 2007 v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov

  • Nominácia: Cena ARCH 2005

  • Nominácia: Cena Dušana Jurkoviča 2006

rekonštrukcia priestoru 2005

rekonštrukcia priestoru 2005

foto_Paťo Safko

záchrana budovy design factory

design factory team

zuzana-martin
ing. arch. Martin Paško a ing. arch. Zuzana Zacharová

Ivica Horáková, Jana Vrbiarová, Lea Majerčáková,  Norika Macková, Lenka Vyšinská, Magdaléna Krajčíková, Helena Bergerová, Miriam Rybárová, Ján Mikuš, Monika Kajánková, Zuzana Capíková (md), Eva Belláková, Lucia Liptáková (md), Milan Slezák.

o nás v médiách