refinery gallery predstavuje netradičný a vysoko atraktívny priestor určený na organizáciu firemných eventov, módnych prehliadok, hudobných a iných kultúrno-spoločenských podujatí.

Priestory v refinery gallery je možné flexibilne pretvoriť priamo na mieru vášmu podujatiu. Kapacita celého priestoru je 2 500 osôb.

Projekt Refinery Gallery vznikol iniciatívou spoločností SLOVNAFT, a.s. a ADOM. M STUDIO, s.r.o.v roku 2011. Zámerom projektu je zachovanie industriálneho odkazu danej lokality rekonštrukciou dvoch starších hál, ktoré v minulosti slúžili ako montážne a skladové priestory. Cieľom tímu architektov bola snaha vniesť do čisto priemyselnej oblasti novú kultúrnu funkciu, prostredníctvom kvalitnej architektonickej úpravy objektu, ktorý poskytuje priestor pre organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.