design factory logo

premena priemyselných pamiatok nemecka

9. - 27. november 2011
výstava a sprievodné podujatia
organizátori: Združenie krajinských pamiatkarov v Nemecku, design factory v spolupráci s Fakultou architektúry STU
partneri: Goetheho inštitút Bratislava, Západoslovenská energetika

Kedysi továrne, železničné stanice, prístavné sklady, majáky či priehrady, dnes moderné univerzity, kultúrne centrá, divadlá, hotely, bytové či kancelárske priestory. Výstava “Premena priemyselných pamiatok Nemecka” ukáže 34 príkladov úspešných premien priemyselných pamiatok, ktoré dnes žijú nový život. Zároveň odprezentuje projekty premeny industriálnych pamiatok na Slovensku.

Výstavu dopĺňajú bohaté sprievodné aktivity: prednáška autora výstavy, diskusia zástupcov architektov, pamiatkarov a investorov na tému „Priemyselné pamiatky a ich využitie v súčasnosti“, prezentácia knihy "Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku", industrial book shop od Artbooks, exkurzia po troch bratislavských priemyselných objektoch a kolokvium na tému „Priemyselné dedičstvo na Slovensku za posledných 5 rokov“.

sk‹ Tlačová správa Premena priemyselných pamiatok Nemecka
sk‹ Plagát Premena priemyselných pamiatok Nemecka
sk‹ Bratislavská cvernová továreň 1902-1998

«