design factory logo

design factory college - vianočný tržík

11. december 2011
tvorivý workshop pre deti
organizátor: design factory
partner: Západoslovenská energetika, a.s.

Haló, výtržníci, trhovníci pripravujú svoje stánky, idú sa chystať Vianoce!
V minciarni vyrobíš deravý grošík, v hračkárni z otrhanej hračky spravíš novú, v pekárni napečieš vianočný trhanec, vo sviečkarni vyrobíš krásnu sviečku, na tržíku kúpiš hocijaké nové hračky. A keď toto všetko budeš mať hotové, príde divadlo a snáď aj Mikuláš s darčekmi! Príď určite, aj keby bola vonku metelica-trhavica!

Vystrihni z pozvánky trhový stánok, vyfarbi ho a prines do design factory. Nezabudni si tiež priniesť svoju starú, otrhanú alebo škaredú hračku, s ktorou sa už nechceš hrať!

Tvorivé workshopy pre deti od 3 do 13 rokov - design factory college organizujeme od roku 2006. Toto vydanie bude už 16. v poradí. Každé podujatie má svoju originálnu tému, hlavným spoločným cieľom je motivovať deti k predstavivosti a tvorivosti v inšpiratívnom priestore design factory.

›sk‹ Pozvánka design factory college – vianočný tržík

«