design factory logo

new frontiers

11. - 28. marec 2010
výstava mladých rakúskych a slovenských architektov
organizátori: Explicit Architecture, Spolok architektov Slovenska, design factory

New Frontiers znamená ”nové hranice” a predstavuje 26 súčasných experimentálnych architektov a umeleckých skupín z Rakúska a Slovenska a ich tvorby, v ktorej sa prelína urbanizmus, architektúra a umenie. Výstava je zároveň platformou pre dialóg v cezhraničnom regióne Viedeň - Bratislava. Ateliéry sa prezentujú formou originálnej multimediálnej inštalácie, škíc, videoprojekcií a katalógu, ktorý bude vydaný ako špeciálne číslo magazínu Projekt. Kurátormi výstavy sú Florian Medicus(at), Ján Bahna(sk) a Tomáš Amtmann(sk).

Výstava New Frontiers prezentuje a porovnáva hranice súčasnej rakúskej a slovenskej tvorby v architektúre. V design factory bude mať svoju premiéru a ďalej bude pokračovať v rámci festivalu Architekturtage 2010 v Rakúsku.

›sk‹ Tlačová správa New Frontiers
›en‹ Plagát New Frontiers

www.new-frontiers.cc

«