design factory logo

design factory college - ideálne mesto

30. máj 2010
tvorivý workshop pre deti
organizátor: design factory
partner: Západoslovenská energetika, a.s.

Na design factory college - ideálne mesto sa deti učili ako sa majú stavať domy a budovať mestečko. Každý malý staviteľ musel prejsť hravou formou celým procesom - od obdržania ”listu vlastníctva” k svojmu ”pozemku”, cez ”projektovanie” a ”stavebné povolenia” až po samotnú ”stavbu” a ”kolaudáciu”. Na veľkom pôdoryse 6x4m sme tak postupne s vyše 100 deťmi vybudovali malé ideálne mesto, ktoré dostalo názov ”Detíkovo”.

Tvorivé workshopy pre deti od 3 do 13 rokov - design factory college organizujeme od roku 2006. Toto vydanie bolo už 12. v poradí. Každé podujatie má svoju originálnu tému, hlavným spoločným cieľom je motivovať deti k predstavivosti a tvorivosti v inšpiratívnom priestore design factory.

›sk‹ Pozvánka design factory college - ideálne mesto

«