design factory logo

ce·za·ar 2009

28. apríl - 7. máj 2010
výstava k 8. ročníku ocenenia Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR 2009
organizátor: Slovenská komora architektov

Výstava prezentuje všetky ocenené a prihlásené diela architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2009. Cenu udeľuje Slovenská komora architektov od roku 2002 v 6 kategóriách. Odbornú porotu 2009 tvorili Ing. arch. Pavol Paňák - predseda, Ing. arch. Elena Alexy, PhD., Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (CZ), Mgr. Miloš Pietor, Arch. Dipl. Ing. Peter Riepl (AT), Ing. arch. Ján Štempel (CZ) a Ing. arch. Tibor Zelenický. Cenu udelili v piatich kategóriách.

Ocenené diela: Rodinný dom - Maroš Fečík - Rodinný dom m2, Rusovce; Bytový dom - Ľubomír Závodný, Juraj Benetin, Michal Lang, Juraj Sumbal - Bytový dom A + B, Mudroňova ulica, Bratislava; Občianske a priemyselné budovy - neudelené; Rekonštrukcia - Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák - Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF, Nitra; Interiér - Igor Čierny, Iľja Skoček, Peter Kožuško, Martin Skoček - Rekonštrukcia hotela Albrecht, Mudroňova, Bratislava; Exteriér - Juraj Jančina, Igor Mazúch - Apollo Business Center II, Prievozská ulica, Bratislava

›sk‹ Pozvánka ce·za·ar 2009

www.komoraarchitektov.sk

«