design factory logo

palo macho: techné/poiésis

4. - 20. september 2009
organizátor: Palo Macho, design factory
kurátor: Peter Michalovič

Jesenná sezóna v design factory sa začína výstavou sklárskej tvorby umelca Pala Macha. Palo Macho pracuje s tabuľovým sklom, s jeho tvarovaním a deformáciou za tepla, ktorá mu umožňuje vytvárať obojstranné maľby - reliéfy, obrazy - objekty. Je možné okolo nich chodiť, dívať sa na ne z obidvoch strán, pričom každá strana sprostredkuje inú podobu maliarskeho diela. V design factory budú ystavené jeho veľkorozmerné priestorové diela ale i menšie obrazy zo skla a misy, ktoré si bude možné i zakúpiť.

›sk‹ Tlačová správa Palo Macho: Techné/Poiésis
›sk‹ Pozvánka Palo Macho: Techné/Poiésis

www.palomacho.com

«