design factory logo

súčasná slovinská architektúra

6. - 22. marec 2009
organizátori: Dessa Galerija Ljubljana, design factory, Veľvyslanectvo Slovinska v SR

Slovinsko je dnes považované za krajinu neobmedzených príležitostí pre mladých architektov. Slovinsko je v mnohom podobné Slovensku - v relatívne krátkej dobe prešlo radikálnym vývojom - od zmeny politického režimu a osamostatnenia po vstup do EÚ a zavedenie Euro. Takýto vývoj sa odrazil aj v architektúre. Slovinských architektov čakali nové výzvy, nový kapitál, uprednostňovanie zisku pred kvalitou na jednej strane a na strane druhej prístup k najnovším technológiám a materiálom.

Dnešná slovinská architektúra je aj v dôsledku tohto vývoja veľmi rôznorodá. Spoločným znakom tvorby je však nepochybne snaha o vytvorenie jednotného celku s existujúcim prostredím a zručnosť vo využívaní materiálov a detailov.

Reprezentatívna výstava Súčasná slovinská architektúra predstavuje 30 projektov súčasnej tvorby od roku 1999. Výber zostavil Andrej Hrausky, riaditeľ Galérie DESSA v Ľubľane a známy kritik a publicista, pre Národný týždeň architektúry v Ľubľane v júni 2008. Nájdeme tu dnes už aj medzinárodne známych architektov, ako sú Ofis architects, Bevk Perović arhitekti či Sadar & Vuga arhitekti, ktorí v ostatných rokoch zozbierali mnoho medzinárodných ocenení.

›sk‹ Tlačová správa Súčasná slovinská architektúra
›sk‹ Pozvánka Súčasná slovinská architektúra

«