design factory logo

elektrárňa piešťany

5. - 10. február 2009
Nové využitie Mestskej elektrárne v Piešťanoch

30. septembra 2008 vyhlásila Západoslovenská energetika, a.s. v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave a design factory, o.z. študentskú architektonickú súťaž ”Elektrárňa Piešťany”. Jej predmetom bolo vytvorenie návrhu pre nové využitie kultúrnej pamiatky Mestskej elektrárne Piešťany z r. 1906 a jej priľahlého areálu. Zámerom vlastníka objektu a budúceho hlavného investora rekonštrukcie, ZSE, a.s. je. aby zrekonštruovaný priestor slúžil najmä deťom a mládeži k hravej forme vzdelávania o kolobehu energie v prírode a v živote ľudí.

Do súťaže sa zapojilo 13 riešiteľských kolektívov (spolu 24 študentov). 1. miesto získala autorská dvojica Michal Ganobjak a Vladimír Hain. Na 2. mieste bola Mária Flórová a na 3. mieste skončil autorský kolektív Tomáš Hubinský, Filip Krump a Ján Legény. Porota udelila aj čestné uznanie návrhu Simony Krčmárekovej a Lukáša Kloknera.

Výstava ”Elektrárňa Piešťany” predstavuje všetky súťažné návrhy formou modelov, panelov a videoprezentácií, ktoré boli do súťaže odovzdané. Zároveň približuje históriu i súčasný stav objektu elektrárne.

›sk‹ Tlačová správa Elektrárňa Piešťany
›sk‹ ›en‹ Pozvánka Elektrárňa Piešťany

«