design factory logo

industrial day

21. apríl 2009
organizátor: design factory
partneri: Fakulta architektúry STU, České centrum, Bratislava

Industrial Day sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok (18. apríl). Počas celého dňa sa budú v design factory konať viaceré sprievodné podujatia, ktoré budú dokumentovať spôsoby ”Ako sa to dá”.

Cieľom Industrial Day je prezentovať konkrétne príklady konverzií priemyselnej architektúry na Slovensku a v zahraničí a propagovať metódy obnovy pôvodných industriálnych zón mesta, ktoré sú ideálne pre organizovanie mestských kultúrnych festivalov, open air divadelných predstavení, športových podujatí a pod.

›sk‹ Tlačová správa Industrial Day
›sk‹ Pozvánka Industrial Day

«