design factory logo

café portugal

6. - 21. september 2008, denne 10.00 - 17.00
výstava súčasného portugalského umenia pri príležitosti návštevy prezidenta Portugalska
organizátori: design factory, Veľvyslanectvo Portugalskej republiky

”Café Portugal” (Kaviareň Portugal) vychádza z myšlienky, že kaviareň vždy bola centrom formovania národnej identity a miestom demokracie. Špeciálne pre Bratislavu ju zostavila kurátorka Filipa Oliveira. Jej cieľom bolo vyjadriť, čo dnes znamená byť Portugalcom, vyvolať otázky o vzťahu prítomnosti s minulosťou, nostalgie so zabúdaním a pýchy so skromnosťou a podnietiť tak Slovákov uvažovať nad vlastnou identitou.

”Chcem, aby bola výstava zmesou rôznych generácií, umelcov, ktorí sa možno ani nemajú v láske alebo ktorí by sa nikdy neocitli spolu na jednej výstave - ale pre mňa má konfrontácia medzi ich prácami zmysel.”, tvrdí kurátorka v úvodnom texte katalógu. Výsledkom je výber prác 21 súčasných autorov, ktorí vo svojej tvorbe pracujú na myšlienke národnej identity.

Rozsiahla výstava obsahuje maľbu, plastiku, viedo-art či fotografie - spolu takmer 30 diel. Jej súčasťou je aj čitáreň s množstvom doplňujúcich informácií.

›sk‹ Tlačová správa Café Portugal
›sk‹ Plagát Café Portugal

«