design factory logo

made in ig

25.október - 2. november 2008
výstava študentov a diplomantov doc. Ivana Gürtlera, 1991 - 2008 Fakulta architektúry STU
organizátori: doc. Ivan Gürtler/AA SKA, design factory, Spolok architektov Slovenska

Výstava vznikla pri príležitosti ukončenia pedagogickej činnosti doc. Ivana Gürtlera na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Akademickým rokom 2007/2008 sa uzavrie bilancia s počtom 76 diplomantov. K nim treba prirátať bývalých i dnešných študentov, ktorí absolvovali u doc. Gürtlera Ateliérovú tvorbu od 2. až po 5. ročník štúdia. Názov Made in IG je značka, ktorá prezentuje najmladšiu slovenskú architektonickú generáciu v počte 69 vystavujúcich architektov, úspešne pôsobiacich doma i v zahraničí.

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku výstavy, ktorá sa uskutoční 26. októbra 2008 o 15.00 v design factory. Výstavou sprevádza doc. Ivan Gürtler.

›sk‹ Tlačová správa Made in IG
›sk‹ Plagát Made in IG
›sk‹ Pozvánka Made in IG

«