design factory logo

aukcia súčasného slovenského umenia

15. - 22. október 2008
6. ročník Aukcie súčasného slovenského umenia
organizátori: Nadácia - Centrum súčasného umenia, Sotheby's, design factory

Benefičná aukcia súčasného slovenského výtvarného umenia sa v priestoroch design factory bude konať už po štvrtýkrát. Cieľom aukcie je spájať svet umenia so svetom zberateľstva, stimulovať trh so súčasným umením a napomôcť k širšej prezentácii diel.

Výťažok z aukcie bude použitý na podporu súčasného výtvarného umenia.

«