design factory logo

moderná architektúra na slovensku

4. jún 2008, 20.00
verejné premietanie TV premiéry
1. dokumentárneho filmu o architektúre 20. storočia na Slovensku

Dokumentárny film režiséra Ladislava Kaboša zachytáva premeny modernej architektúry Slovenska v priebehu pohnutých desaťročí 20. storočia. Približuje 16 najvýznamnejších diel od vzniku ČSR až po súčasnosť. Film obsahuje vzácne dobové zábery objektov v historických súvislostiach i unikátne trikové časozberné zábery, ktoré objavujú krásu architektonických diel technicky a výtvarne doposiaľ nerealizovaným spôsobom.

réžia: Ladislav Kaboš
kamera: Dodo Šimončič
odborný garant: Henrieta Moravčíková
vyrobila: Slovenská televízia, 2008
trvanie: 60 min

›sk‹ Plagát Moderná architektúra na Slovensku

«