design factory logo

design factory college_štartocieľ

14. jún 2008
tvorivý workshop pre deti
organizátor: design factory
partner: Západoslovenská energetika, a.s.

design factory college - ”štartocieľ” bolo už siedmym podujatím pre deti. Témou bolo spojenie športu a dizajnu. Takmer 80 detí, tentokrát rozdelených do družstiev, reprezentovalo svoju vymyslenú krajinu. Vytvorili si vlastnú vlajku, dresy, športové doplnky, maskotov i medaily. Na záver všetci vystúpili v malom divadelnom predstavení o olympijských hrách.

Tvorivé workshopy pre deti od 3 do 13 rokov - design factory college organizujeme od roku 2006, trikrát ročne. Každé podujatie má svoju originálnu tému, hlavným spoločným cieľom je motivovať deti k predstavivosti a tvorivosti v inšpiratívnom priestore design factory.

›sk‹ Pozvánka design factory college - ”štartocieľ”

«