design factory logo

design factory college - mikoláč

6. december 2008
tvorivý workshop pre deti
organizátor: design factory
partner: Západoslovenská energetika, a.s.

design factory college - Mikoláč, deviaty zo série detských tvorivých workshopov, sa týkal vianočného stolovania a pečenia. Pozvánkou bol základ vianočného prestierania, ktorý si potom deti dopĺňali vlastnoručne vyrobenými predmetmi potrebnými na štedrovečerný stôl. V medovníkovej dielni sa zdobili medovníčky a vo vianočkovej sa piekli malé vianočky, ktoré si deti poctivo zapletali a ochutnávali.

Tvorivé workshopy pre deti od 3 do 13 rokov - design factory college organizujeme od roku 2006, trikrát ročne. Každé podujatie má svoju originálnu tému, hlavným spoločným cieľom je motivovať deti k predstavivosti a tvorivosti v priestore design factory.

›sk‹ Pozvánka design factory college - Mikoláč

«