design factory logo

re:mix

9. - 16. august 2008
Medzinárodný architektonický workshop zameraný na vyjadrenie urbanisticko - architektonických vízií mestskej časti Bratislava - Petržalka
organizátori: Bc. Katarína Boháčová, Bc. Martin Berežný, Fakulta architektúry - Slovenská Technická Univerzita, design factory

Štartovací workshop RE:mix - Petržalka je zameraný na riešenie problémov vybranej zóny. Workshop je určený študentom architektúry jednotlivých európskych vysokých škôl za podpory odbornej spolupráce výkonných architektov z praxe. Výstupom workshopu bude záverečná prezentácia prác v priestoroch design factory.

›en‹ Plagát remix
›sk‹ Pozvánka remix

www.remix-architects.sk/workshop

«