design factory logo

mies van der rohe award 2007

26. apríl - 18. máj 2008 (okrem 29. - 30. apríla)
Cena Európskej únie za súčasnú architektúru
organizátori a partner v SR: design factory, Laufen
organizátori: Fundació Mies van der Rohe

Ocenenie Mies van der Rohe Award udeľuje raz za dva roky Európska komisia a Nadácia Mies van der Rohe v Barcelone za mimoriadny prínos v architektúre. Putovná výstava sumarizuje poslednú edíciu súťaže prostredníctvom 40 projektov vybraných nadnárodnou hodnotiacou komisiou pre ich jedinečnosť. Sú medzi nimi i laureát ocenenia MUSAC - Múzeum súčasného umenia v Castilla y León, Španielsko či držiteľ zvláštneho ocenenia pre začínajúcich architektov, Fakulta matematiky v Ľubľane. Výstava je dokonalým prierezom súčasnej európskej architektúry.

Inštaláciu tvorí 35 originálnych modelov, 44 veľkoplošných panelov s fotografiami a pôdorysmi, audiovizuálne prezentácie a komplexný katalóg.

›sk‹ Tlačová správa Mies van der Rohe Award 2007
›sk‹ Plagát Mies van der Rohe Award 2007
›sk‹ ›en‹ Pozvánka Mies van der Rohe Award 2007

«