design factory logo

konvergencie 2007

14. - 16. september 2007
festival komornej hudby
organizátori: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, design factory

Tento rok sa uskutočnil už 7. ročník festivalu Konvergencie, v design factory sa milovníci komornej hudby stretli po druhýkrát.

design factory hosťoval festival počas troch dní. Exkluzívna piatková Francúzska noc komornej hudby prinesie kompletnú komornú tvorbu M. Ravela a skladby E. Satieho a G. Faurého v podaní francúzskeho Tria Dumky a slovenských interpretov. V sobotu festival tradične ponúkol jazz a improvizácie od vynikajúcich Acoustic Colours a Gabo Jonáš tria. Posledný deň festivalu začal koncertom Hudba ako hra pre deti, kde sa malí návštevníci festivalu stretli s vojakom zo Stravinského Príbehu o vojakovi. Večer bude patril Bratislavskej noci komornej hudby s dielami J. Brahmsa, A. Dvořáka a ich súčasníka J. L. Bellu. Festival uzavrel koncert ruských uspávaniek (projekt pripravil skladateľ Vladimír Godár).

Poznávacou značkou Konvergencií sú príjemná atmosféra, radosť z hudby a kultivované stretávanie hudobných žánrov. Tento rok nebol výnimkou.

›sk‹ Pozvánka Konvergencie 2007

program: www.konvergencie.sk | lístky: www.ticketportal.sk

«