design factory logo

aukcia súčasného slovenského umenia

18. - 23. október 2007
5. ročník Aukcie súčasného slovenského umenia
organizátori: Nadácia - Centrum súčasného umenia, Sotheby's, design factory

Benefičná aukcia súčasného slovenského výtvarného umenia sa v priestoroch design factory konala už po tretíkrát. Cieľom aukcie je spájať svet umenia so svetom zberateľstva, stimulovať trh so súčasným umením a napomôcť k širšej prezentácii diel.

Tento rok bolo v rámci aukcie dražených 85 diel od 62 slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových kategórií vrátane nastupujúcej generácie. Nadácia prierezovo mapuje témy súčasného umenia od šesťdesiatych rokov 20. storočia až po aktuálne prúdy.

Výťažok z aukcie bol použitý na podporu súčasného výtvarného umenia.

›sk‹ Tlačová správa Aukcia súčasného slovenského umenia
›sk‹ ›en‹ Pozvánka Aukcia súčasného slovenského umenia

«