design factory logo

my world - nová subjektivita v dizajne

31. október - 17. november 2007
výstava súčasného britského dizajnu
organizátori: Slovenské centrum dizajnu, British Council, design factory

Putovná výstava bola zostavená sekciou architektúry a dizajnu organizácie British Council v spolupráci s Design Museum v Londýne. Výstava predstavila 7 rôznych individuálnych prístupov k dizajnérskej tvorbe, čoho výsledkom sú dizajnérske objekty podmienené osobným motívom dizajnéra, zároveň však plne využívajúce výrobné technológie typické pre masovú produkciu dneška.

Vystavujúci autori: Danny Brown, Committe, Doshi Levien, Neutral, Peter Traag, WOKmedia, Alison Willoughby a Sylvia Jokelová (SK).

›sk‹ Tlačová správa My world - nová subjektivita v dizajne
›sk‹ ›en‹ Pozvánka My world - nová subjektivita v dizajne
›sk‹ ›en‹ Plagát My world - nová subjektivita v dizajne

«