design factory logo

big ideas

29. marec - 15. apríl 2007
výstava dánskeho architektonického laboratória B.I.G. - Bjarke Ingels Group
organizátori: design factory, B.I.G. - Bjarke Ingels Group, Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva

Výstava predstavuje vzorku najnovšieho výskumu B.I.G., v ktorej sa architektúra stretáva s urbanizmom a mierka sa stáva programom. Pridanou hodnotou B.I.G. projektov sú zadania a unikátne tvarové experimenty, na ktoré priamo pôsobia limity konkrétneho prostredia a investorov. Vďaka veľkému, takmer 80 člennému tímu architektov, dizajnérov, urbanistov a v spolupráci s odborníkmi je ateliér schopný pracovať na pomerne veľkom množstve najrôznejších projektov.

Výstava vychádza z ideového programu ateliéru. Jediným svetelným zdrojom v expozícii sú samotné modely. Divák pozvoľna zaostruje pohľad na žiaru dvadsiatich modelov, zobrazujúcich 18 B.I.G. vízií pre budúcnosť.

›sk‹ Tlačová správa Big Ideas
›sk‹ ›en‹ Pozvánka Big Ideas
›sk‹ Real REVUE 05, 2007: Veľké myšlienky sú BIG_IDEAS
›sk‹ ›en‹ ›de‹ Twin City Journal 05, 2007: Veľké myšlienky pod rúškom tmy...
›en‹ Bratislava Leaders Magazine 02, 2007: Big ideas from Denmark

«