design factory logo

konvergencie 2006

15 - 17 September 2006
chamber music festival
organisers: Convergence - society for chamber arts, design factory

Convergence is the only musical happening in design factory. The festival was established in 2000 and within 7 years of its existence formed into top concert event with a progressive dramaturgy. The founder and artistic director of the festival is Jozef Lupták, a famous Slovak cellist. design factory hosted this festival for the first time and Convergence 2006 ”converged” this time modern architecture, design and exclusive music. The festival focuses on chamber music - classical and contemporary, but the program is annually enriched by performances of artists, who dedicate themselves to alternative musical styles.

The three days of festival offered great concerts by top musician and formations - Brian Dunning and Puck Fair (IRL), Stano Palúch and Bashavel (SVK), Igor Karško, Simon Tandree, Mikuláš Škuta, Nora Škuta, Jozef Lupták, Corni di Bratislava, Ivan Šiller and Andrea Mudroňová, project Cello Duo by Robert Cohen and Jozef Lupták, Požoň sentimentál and Veni ensemble.

›sk‹ Poster Convergence 2006

programme: www.konvergencie.sk | tickets: www.ticketportal.sk

15. - 17. september 2006
festival komornej hudby
organizátori: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, design factory

Konvergencie sú jediným hudobným podujatím v design factory. Festival vznikol v roku 2000 a počas siedmich rokov svojej existencie sa etabloval na špičkové koncertné podujatie s progresívnou dramaturgiou. Zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu je popredný slovenský violončelista Jozef Lupták. V design factory sa festival konal po prvýkrát, Konvergencie 2006 sa tak niesli v znamení spojenia modernej architektúry, dizajnu a exkluzívnej hudby. Ťažiskom podujatia je komorná hudba – klasická aj súčasná, ale program festivalu každoročne obohacujú vystúpenia umelcov, ktorí sa venujú alternatívnym hudobným žánrom a štýlom.

Počas troch dní mali diváci možnosť zažiť výborné koncerty, kde sa predstavili špičkoví hudobníci a zoskupenia - Brian Dunning a Puck Fair (IRL), Stano Palúch a Bashavel (SVK), Igor Karško, Simon Tandree, Mikuláš Škuta, Nora Škuta, Jozef Lupták, Corni di Bratislava, Ivan Šiller a Andrea Mudroňová, projekt Cello Duo Roberta Cohena a Jozefa Luptáka, Požoň sentimentál a Veni ensemble.

›sk‹ Plagát Konvergencie 2006

program: www.konvergencie.sk | lístky: www.ticketportal.sk

«