design factory logo

fórum dizajnu

15 - 30 March 2006
reinstallation of the best of 9th Design Forum, Nitra
organisers: Slovak Design Center, design factory

The exhibition presented works of Slovak designers and design ateliers of high schools and universities. This year, entitled ”Inspirations for furniture”, aimed mainly to show imagination, humour and joy of creation unrestricted by the ”musts and mustn'ts” of serial production.

›sk‹ Press release Design forum
›sk‹ Invitation Design forum

15. - 30. marec 2006
reinštalácia výberu z 9. ročníka výstavy Fórum dizajnu v Nitre
organizátori: Slovenské centrum dizajnu, design factory

Výstava bola prezentáciou diel slovenských dizajnérov a dizajnérskych ateliérov vysokých a stredných škôl. Aktuálny ročník niesol tému Inšpirácie pre nábytok a kládol väčší dôraz na autorský dizajn. Cieľom bolo predovšetkým ukázať kreativitu, humor a radosť z tvorby nezaťaženej požiadavkami sériovej výroby.

›sk‹ Tlačová správa Fórum dizajnu
›sk‹ Pozvánka správa Fórum dizajnu

«