design factory logo

dutch design

8 - 19 June 2006
exhibition of Dutch interior design
organisers: design factory, British European Design Group

The design event of the year brought a unique sample of contemporary interior design from 1970 - 2005. It was the first time for Slovak spectator to meet renowned Dutch designers and their selected works. An interesting installation combined furniture, lights, wall and floor coverings and interior accessories into meaningful compositions that pulled the visitor ”into the story”. It was not a traditional presentation of objects with their description labels, but a lively, interactive, much more interesting way of displaying that should facilitate understanding and interpretation of new European design trends.

A seminar for invited architects and designer offered an opportunity to meet personally the Dutch designer stars: Rene Holten, Richard Hutten, Chris Slutter, Erik Jan Kwakkel and Arnout Visser.

›en‹ Press release Dutch design
›sk‹ ›en‹ Invitation Dutch design
›sk‹ Designum 04, 2006: Už nie tulipány a dreváky, ale holandský dizajn!

8. - 19. jún 2006
výstava holandského interiérového dizajnu
organizátori: design factory, British European Design Group

Dizajnová udalosť roka ponúkla unikátnu vzorku súčasného interiérového dizajnu navrhovaného v rokoch 1970 - 2005. Vybrané produkty svetovo uznávaných holandských dizajnérov sa na Slovensku predstavili vôbec po prvýkrát. Netradičná inštalácia kombinovala nábytok, svietidlá a interiérové doplnky, skladané do významových, tematických expozícii, čoho cieľom bolo vtiahnuť diváka do ”rozprávania príbehu”. Nešlo o obvyklú prezentáciu formou objektu a jeho popisu, ale o živú, interaktívnu a omnoho pútavejšiu podobu, ktorej úlohou bolo v prvom rade uľahčiť porozumenie a interpretáciu nových európskych štýlových trendov.

V rámci otvorenia výstavy sa uskutočnil seminár pre pozvaných architektov a dizajnérov, ktorí mali možnosť osobne sa stretnúť s holandskými dizajnérskymi hviezdami: René Holtenom, Richardom Huttenom, Chrisom Slutterom, Erikom Janom Kwakkelom a Arnoutom Visserom.

›sk‹ Tlačová správa Dutch design
›sk‹ ›en‹ Pozvánka Dutch design
›sk‹ Designum 04, 2006: Už nie tulipány a dreváky, ale holandský dizajn!

«