design factory logo

aukcia súčasného umenia

13 - 20 October 2005
auction of contemporary Slovak art
organisers: Center for Contemporary Art Foundation, Sotheby's, design factory

The third auction of contemporary art, profits of which are donated to support development of contemporary art, has shown that the Slovak art market already knows stable collectors of contemporary art pieces. The auction also held a discussion entitled ”Is it worth to invest into contemporary art?” with deputies of known companies and Slovak fine art experts.

13. - 20. október 2005
benefičná aukcia súčasného slovenského umenia
organizátori: Nadácia - Centrum súčasného umenia, Sotheby's, design factory

Tretí ročník benefičnej aukcie súčasného umenia ukázal, že už i slovenský trh s umením zaznamenal stálych zberateľov súčasných výtvarných diel. Sprievodným podujatím aukcie bola diskusia na tému ”Nakoľko sa oplatí investovať do súčasného umenia”, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia známych firiem a odborníci v oblasti slovenského výtvarného umenia.

«