design factory logo

320 stoličiek

15 November - 4 December 2005
exhibition of historical chair collection
organisers: Slovak Design Center, design factory

design factory contributed to ”rescuing” a historical collection of chairs from a former furniture factory ”Tatranábytkáreň Pravenec” that had produced classical thonet chairs as well as modern bentwood 1960s and 1980s chairs by famous Slovak designers. The exhibition also introduced models from limited series designed especially to present new furniture trends.

›sk‹ Press release 320 chairs
›sk‹ Invitation 320 chairs

15. november - 4. december 2005
výstava historickej kolekcie stoličiek
organizátori: Slovenské centrum dizajnu, design factory

design factory prispelo k ”záchrane” historickej kolekcie z bývalej Tatranábytkárne v Pravenci, ktorá svojho času vyrábala klasické thonetovské stoličky, ale i moderné ohýbané stoličky 60. a 80. rokov od popredných slovenských dizajnérov. Výstava predstavila i modely, ktoré boli vytvorené len v niekoľkých exemplároch a boli určené špeciálne na prezentáciu nových nábytkových trendov.

›sk‹ Tlačová správa 320 stoličiek
›sk‹ Pozvánka 320 stoličiek

«