design factory logo

história miesta

« So súčasným príchodom rozsiahlych územných plánovaní a stavebného rozpínania sa lokalita opäť stala atraktívnou. design factory je jednou zo vzácnych revitalizácií pôvodných objektov, ktorým bola zachovaná história čitateľná z poctivého stavebného detailu. Pôvodný výrobný esprit sa dnes vracia v programovom zameraní design factory, s víziou vytvoriť priestor pre prezentáciu špičkového dizajnu a architektúry, ktorý nadchne i najnáročnejsích konzumentov.

Droppová, Z.: Design Factory. Miesto, kde sa dejú veci. Projekt 05, 2006, s. 44 - 49

x