design factory logo

správa o stave mladej fotografie

26. marec - 8. apríl 2013
krst knihy a výstava
organizátor: Provocation Bureau

Inšpirácie, prekvapenie, nové kontakty, nečakané spojenia, silné emócie – nová kniha o fotografii.

Ateliér Provocation Bureau vydáva voľné pokračovanie minuloročnej publikácie o ilustrácii, tentokrát o fotografii. „Správa o stave mladej fotografie“ prezentuje práce 28-ich mladých fotografov, ktorých spája hlavne kvalita ich práce a potenciál využitia v komerčnej sfére. Fotografie jedla, prírody, vojny, portréty či krajinky ale aj produktové foto. Hlavne silné momenty zachytené mladými fotografmi.

Knihu sa vydáva Provocation Bureau pod labelom Covenant v náklade 500 kusov. Krstiť sa bude 25. marca 2013 o 18:00 a krstným otcom bude známy fotograf Martin Črep.

sk‹ Tlačová správa

«