design factory logo

hudobné kakao - časokráčanie a časokrájanie

18. máj 2013
interaktívny detský koncert
organizátori: design factory, Konvergencie - spoločnost pre komorné umenie

Témou tohto koncertu bude RYTMUS. Dozvieme sa kde rytmus je, ako sa vyrába a čo dokáže. Krájanie času a kráčanie hudby pocítime na vlastnej koži. Koncertom bude sprevádzať Tomáš Boroš a jeho študenti z Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Hudobné kakao je séria detských koncertov, ktoré pripravujeme v spolupráci s festivalom Konvergencie a vynikajúcimi hudobníkmi. Toto vydanie je druhé v poradí. Každý koncert má svoju originálnu tému, ktorá hravou formou predstaví deťom a ich rodičom rôzne hudobné žánre, nástroje a hudobné prvky. Našim cieľom je podporiť v deťoch záujem o hudbu ponúknuť rodičom inšpirácie ako viesť deti k hudbe. Koncerty sú určené pre deti od 3 rokov, vítaný je však ktokoľvek kto má rád hudbu.

sk‹ Plagát Hudobné kakao – Časokráčanie a časokrájanie

«