design factory logo

something for john cage (výstava milana adamčiaka)

5. - 23. september 2012
výstava Milana Adamčiaka
kurátori: Michal Murin, Katarína Trnovská
po - pi 10.00 - 18.00, so - ne 13.00 - 18.00

Výstava MILAN ADAMČIAK: SOMETHING for John Cage predstaví súbor diel, z ktorých väčšina vznikla priamo pre priestory design factory. Projekt je poctou Cageovi. Skúma vzťah hudby a vizuálneho umenia, pričom oba tieto výrazové prostriedky sa prepájajú práve v Adamčiakových grafických partitúrach. Súčasťou výstavy sú tiež inštalácie, ktoré partitúry priestorovo dopĺňajú a scelujú súbor diel v interiéri i exteriéri galérie.

Milana Adamčiaka (1946) si mnohí spájajú s Johnom Cageom pre jeho umelecké stratégie a aktivity v oblasti tzv. novej hudby a fluxových tendencií, ktoré na Slovensku rezonovali od polovice šesdesiatych rokov. On sám už v rannej fáze svojho umeleckého účinkovania inklinuje k intermediálnej tvorbe, pričom gro jeho diela tvoria experimentálna poézia, grafické partitúry, vlastnoručne zhotovené zvukové objekty, inštalácie, súkromné i verejné akcie prepájajúce viaceré oblasti umenia.

>sk< Plagát Something for John Cage

«