design factory logo

design factory college - viančoná rozprákva

8. december 2012
tvorivý workshop pre deti
organizátor: design factory
partner: Západoslovenská energetika, a.s.

Nastal veľký problém. Telkáčikovi posielajú každý rok zo Severného pólu tie isté rozprávky, ale tento rok sú úplne pomotané! Všetky postavy si vymýšľajú, že sa im už nechce hrať kol-dokola to isté, tak sa rozutekali do iných rozprávok! Čo má teraz Telkáčik vysielať na Vianoce? 

Príď mu aj ty pomôcť opraviť rozprávky! Musíme vymyslieť nové príbehy a dať rozprávkovým postavám nové úlohy! Pripravili sme šesť dielní, kde sa bude kresliť, modelovať, hrať, animovať, piecť a dokonca aj hrať divadlo.

Tvorivé workshopy pre deti od 4 do 13 rokov - design factory college organizujeme od roku 2006. Toto vydanie bude už 18. v poradí. Každé podujatie má svoju originálnu tému, hlavným spoločným cieľom je motivovať deti k predstavivosti a tvorivosti v inšpiratívnom priestore design factory.

sk‹ Pozvánka design factory college – viančoná rozprákva
sk‹ Fotografie a stop-motion videá

«