design factory logo

julo nagy

9. - 26. september 2010
výstava
organizátor: design factory

Julo Nagy (1965) sa v design factory predstavuje výberom z tvorby z rokov 1982 - 2010. Približne 80 vystavených diel zahŕňa početné práce z oblasti grafického dizajnu (vizuálna identita kníhkupectva Artforum, realizácie pre firmy ESET, Zlatý Bažant, Chemolak a ďalšie, knižné obálky, obaloviny, plagáty, značky), fotografie prezentované na výstavách, ale aj doposiaľ nevystavované ”komentáre” na pomedzí dizajnérskej a voľnej tvorby, diela počítačovej grafiky a intímne kresbové záznamy. Julo Nagy, ktorý sedem rokov viedol ateliér grafického dizajnu na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, nie je výtvarnej verejnosti neznámy, ale doposiaľ neznáma ”trinásta komnata” jeho výtvarnej tvorby mnohých prekvapí. Jeho malá retrospektíva nezdôrazňuje jednotu autorského konceptu, naopak v napätí prístupov a médií prináša autentické plody výtvarného hľadania.

Výstava je sprievodnou akciou festivalu komornej hudby Konvergencie.

›sk‹ Pozvánka Julo Nagy

www.julonagy.com

«