design factory logo

new face of prague

15. január - 1. február 2009
organizátori: design factory, Galerie Jaroslava Fragnera
kurátori: Dan Merta, Klára Pučerová

design factory zahajuje rok 2009 aktuálnou výstavou pražskej architektúry - New Face of Prague, po tom čo sa jej putovanie po Európe začalo v lete 2008 v Galerii Jaroslava Fragnera v Prahe.

Výstava predstaví viac než 50 najznámejších a najdôležitejších realizácií a projektov, ktoré vznikli v Prahe po roku 1990 s dôrazom na hľadanie historických súvislostí. Vedľa architektonických ikon, ako je napríklad Tancujúci dom, budú prezentované stavby či projekty, ktoré sú ojedinelé, ale nie natoľko mediálne známe. Cieľom je ukázať dynamický vývoj súčasnej pražskej architektúry v kontexte európskej produkcie s prihliadnutím na miestne špecifiká.

Výstavné panely prezentujú pražskú architektúru nafotenú uznávanými českými fotografmi architektúry, predovšetkým Ester Havlovej a Filipa Šlapala. Súčasťou výstavy je projekcia architektonických návrhov budúcich realizácií a plnofarebná publikácia s textovým úvodom o vývoji pražskej architektúry od roku 1990 po súčasnosť.

›sk‹ Tlačová správa New Face of Prague
›sk‹ ›en‹ Plagát New Face of Prague
›sk‹ ›en‹ Pozvánka New Face of Prague

«