design factory logo

orchestra of anxiety

24 - 26 March 2006
interactive installation
organisers: British Council, 13m3, design factory

Orchestra of Anxiety is a project by inter-disciplinary arts production company ambientTV.net, in which London-based artists Manu Luksch and Mukul Patel expand their explorations of the concept of security. The centrepiece of this participative installation, an iron harp, enabled the visitors to ”play” it, what activated projection of sound and visual sequences taken by industrial surveillance technologies in the streets of London. The exhibition held also a creative workshop where participants could try out computer composition of sound and picture.

›sk‹ Press release Orchestra of anxiety

24. - 26. marec 2006
interaktívna inštalácia
organizátori: British Council, 13 kubikov, design factory

Orchestra of Anxiety (Orchester nepokoja) je projekt, ktorý vznikol v koncepcii tvorivého zoskupenia ambientTV.net výtvarníčky Manu Luksch a výtvarníka Mukul Patela. Ide o reakciu na ”chránenie” verejnosti prostredníctvom priemyselných kamier, inštalovaných v uliciach Londýna. Hlavným momentom interaktívnej inštalácie predstavenej v priestoroch design factory bola kovová harfa, na ktorú si divák mohol zahrať, čím spustil hlukové a obrazové sekvencie, získané práve zo záberov mestského bezpečnostného systému. Súčasťou výstavy bol tvorivý workshop, kde si návštevníci mohli vyskúšať prácu s počítačovým komponovaním obrazu a zvuku.

›sk‹ Tlačová správa Orchestra of anxiety

«