design factory logo

nekomerčné aktvity

- design factory gallery - galéria dizajnu a architektúry v atraktívnom priestore
- design factory college - tvorivý workshop pre deti vybraných vekových kategorií
- Hudobné kakao - séria detských koncertov, v spolupráci s festivalom Konvergencie

x